Steam Consultings tjänster och produkterSteam Consultings tjänster och produkter

Tjänster och produkter

Steam Consulting erbjuder tjänster inom affärsanalys och beslutsstöd samt arkitektur- och systemutveckling. Våra erfarna konsulter är specialister på programvaror från SAS Institute och Microsoft. Vi har sedan 1998 varit partner med SAS Institute och våra kompetenser som går lika långt tillbaka i tiden är ofta förknippade med lösningar från SAS. Vi är experter på att hantera stora mängder av data och presentera utvalt data på ett intelligent sätt för att kunde producera rätt beslutsunderlag.